ข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ PGALLBET.INFO

ข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์-pgallbet.info

ข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ PGALLBET.INFO กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการให้บริการแก่ลูกค้า หรือ สมาชิกของทางเว็บไซต์ ที่ผู้บริหารและทีมงานทุกท่านได้เห็นชอบตรงกัน ในต่อไปนี้จะเรียกว่าแทนทีมงานว่า “เว็บไซต์” หรือ “บริษัท” ซึ่งให้บริการแก่ลูกค้า ที่จะเรียกว่าแทนว่า “ผู้เล่น” หรือ “สมาชิก” ทั้งที่เข้ามาเยี่ยมชมการให้บริการของเว็บไซต์ หรือได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมหรือใช้บริการผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ หรือ ทางแอพพลิเคชั่น จะถือว่าใช้กฎเกณฑ์ข้อตกลงและเงื่อนไขเดียวกันนี้ทุกประการ โดยผู้เล่นหรือผู้ใช้บริการเข้ามาสมัครใช้บริการจะถือว่าได้อ่านและยอมรับกฎเกณฑ์ข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ

กฎเกณฑ์ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

1. ข้อมูลดด้านการให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์

การให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ของทางเว็บไซต์ PGALLBET.INFO ได้รับการอนุญาตจากค่ายเกมหรือบริษัท PGSOFT โดยตรง ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นลิขสิทธิ์อย่างแท้จริง

2. ข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ข้อตกลงและเงื่อนไข

ทางเว็บไซต์ pgallbet.info สามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อัพเดตข้อมูล หรือ แก้ไขการให้บริการของเว็บไซต์ได้ทุกเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้เล่นหรือผู้ใช้บริการทรายล่วงหน้า และไม่จำเป็นขออนุญาตก่อนทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น กฎเกณฑ์ข้อตกลงและเงื่อนไขใดที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในเว็บไซต์ pgallbet.info จะถือว่ามีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่ได้เผยแพร่กฎเกณฑ์ข้อตกลงและเงื่อนไขนั้น ๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ pgallbet.info

ในส่วนของโปรโมชั่นต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ pgallbet.info ทางเว็บของเรา ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อมูล หรือยกเลิก โปรโมชั่น ข้อเสนอ สิทธิพิเศษต่าง ๆ าโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้า หรือ สมาชิกได้ทราบล่วงหน้า

หากลูกค้า หรือ สมาชิก ของทางเว็บไซต์ pgallbet.info ไม่เห็นด้วย และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ทุกท่านสามารถขอหยุดการใช้บริการกับเว็บไซต์ หรือติดต่อทีมงานให้ปิดบัญชีของท่านได้ตามต้องการ ว่าจะเป็นการใช้บริการส่วนใดก็ตาม จะถือว่าลูกค้ายอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ โดยทันที

ดังนั้นลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เยี่ยมชม ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามข่าวสารต่อข้อมูลในปัจจุบันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ควรเข้าตรวจสอบกฎเกณฑ์ข้อตกลงและเงื่อนไข อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3. กฎเกณฑ์ข้อตกลงและเงื่อนไขทางด้านกฎหมาย

 • ทางเว็บไซต์ info อนุญาตให้ผู้ใช้บริการมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น หากผู้เล่นท่านใดที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะไม่สามารถใช้บริการหรือเล่นเกมคาสิโนออนไลน์กับทางเว็บไซต์ได้ pgallbet.info เกี่ยวเนื่องกับจรรยาบรรณและกฎหมายบทบัญญัติของประเทศที่ตั้งของบริษัทค่ายเกมคาสิโนออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับด้านกฎหมายทีตั้งไว้ ทางเว็บไซต์ pgallbet.info จึงมีสิทธิ์ตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครใช้บริการที่สามารถยืนยันตัวตนและอายุของผู้ใช้บริการได้ทุกเวลา หากพบว่า ผู้ใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทางเว็บไซต์สามารถระงับการใช้บริการ หรือปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ

 

 • ในบางประเทศเกมคาสิโนออนไลน์ ถือเป็นการพนันชนิดหนึ่งที่ผิดกฎหมาย ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ info จะต้องยอมรับและทำความเข้าใจได้ว่าทางเว็บไซต์ ไม่สามารถรับประกันหรือรับผิดชอบทาวด้านกฎหมายใด ๆ ได้ ทั้งนี้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจะต้องพิจารณาด้วยดุลยพินิจของตัวท่านเอง และต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองด้วยว่า การใช้บริการเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์แห่งนี้นั้น สามารถใช้บริการได้ในพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัยหรือไม่

 

 • ทางเว็บไซต์ info ไม่ได้มีเจตนาที่จะชี้นำให้ผู้เล่นหรือผู้ใช้บริการต่อต้าน หรือขัดกับข้อกฎหมายที่อยู่ใต้อำนาจ และกฎข้อบังคับของศาลของแต่ละพื้นที่ ที่ผู้เล่นหรือผู้ใช้บริการได้อาศัยอยู่ ลูกค้าจะต้องรับประกันตนเองเมื่อใช้บริการเว็บไซต์ของเราในพื้นที่คาสิโนออนไลน์นั้นไม่รับอนุญาตให้เล่นได้

4. กฎเกณฑ์ข้อตกลงและเงื่อนไขทางด้านกฎหมายด้านการปิดบัญชี

 • ผู้ที่มีความต้องการจะใช้บริการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ info จะต้องสมัครสมาชิกเพื่อเปิดบัญชีก่อนเท่านั้น จากนั้นทางเว็บไซต์จะทำการส่งชื่อบัญชีและรหัสผ่านให้ในภายหลัง

 

 • ชื่อที่ผู้ใช้บริการได้ทำการลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ จะต้องตรงกับชื่อตามบัตรประชาชนเท่านั้น ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการได้ทุกเมื่อ หากตรวจสอบว่าชื่อที่ใช้ลงทะเบียนไม่ตรงกับบัตรประชาชน ทางเว็บไซต์จะทำการระงับบัญชีใช้งานของผู้ใช้บริการได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

 • เมื่อสมัครสมาชิกใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการต้องยืนยันว่า ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ที่ได้ลงทะเบียนหรือให้ไว้กับทางเว็บไซต์คือข้อมูลที่ถูกต้องและมีความเชื่อถือได้ เพราะหากไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถทำรายการธุรกรรมทางการเงินกับทางเว็บไซต์ได้เช่นกัน

 

 • ผู้ใช้บริการสามารถที่จะติดต่อสอบ-ถาม หรือ มีปัญหาต้องการคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือ สามารถติดต่อกับทางทีมงานผ่านทาง LINE@ ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

 

 • ผู้ใช้บริการโปรดทราบว่า ท่านสามารถสมัครใช้บริการกับทางเว็บไซต์ info ได้เพียงแค่ ท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น หากทางทีมงานตรวจสอบว่ามีการสมัครสมาชิกซ้ำซ้อน จะทำการระงับบัญชีทันที

5. กฎเกณฑ์ข้อตกลงและเงื่อนไขทางด้านความปลอดภัย

 • เจ้าของบัญชีที่สมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ info จะถือว่าทุกท่านได้ยอมรับแล้วว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะทางด้านกฎหมายแล้ว ซึ่งหมายความว่าท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองทั้งหมด ตลอดในการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์กับทางเว็บไซต์แห่งนี้ หากว่าท่านเกิดการสูญเสียรายได้ แพ้การเดิมพัน ไม่ได้กำไร ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าความเสียหายใด ๆ จากทางเว็บไซต์แห่งนี้ได้ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียเพียงผู้เดียวเท่านั้น
 • ในการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการกับทางเว็บไซต์ info จะถือว่าท่านได้ยินยอมให้ทางเว็บไซต์แห่งนี้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะตามความเหมาะสม รวมถึงบุคคลที่สามหากมีการอ้างถึงด้วย เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการใช้บริการ

6. กฎเกณฑ์ข้อตกลงและเงื่อนไขทางด้านการวางเงินเดิมพัน

 • การวางเงินเดิมพันเกมคาสิโนออนไลน์ทั้งหมดกับทางเว็บไซต์ info จะเป็นไปตามกฎและกติกาของแต่ละเกมที่ได้กำหนดไว้
 • ผู้เล่นจะสามารถวางเงินเดิมพันได้ก็ต่อเมื่อ ผู้เล่นได้สมัครใช้บริการกับทางเว็บไซต์แห่งนี้ และสามารถเข้าระบบได้อย่างถูกต้องเท่านั้น จากนั้นต้องเติมเงินเข้าระบบและมีเงินในบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับเงินที่ต้องการวางเดิมพัน
 • ผู้เล่นต้องทำการรับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมทางด้านการเงินแต่เพียงผู้เดียว การทำรายการฝากเงิน หรือ ถอนเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีของท่าน จะถือว่าท่านรับรู้และรับทราบทุกรายการธุรกรรม
 • การทำรายการธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดของผู้เล่น ทางเว็บไซต์แห่งนี้ จะทำการบันทึกทุกรายการ โดยจะระบุทุกยอดการทำรายการ ทุกช่วงเวลาที่ทำรายการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประวัติและหลักฐานในการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อใช้ในการอ้างอิงหากท่านมีข้อสงสัย หรือทำรายการผิดพลาดทางด้านการเงินประการใด
 • ผู้เล่นจะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการตรวจสอบการวางเงินเดิมพันในแต่ละครั้งแต่เพียงผู้เดียว ทุกครั้งที่ท่านวางเงินเดิมพันจะถือว่าท่านได้ตรวจสอบราคาการวางเงินเดิมพันอย่างถูกต้องแล้ว เมื่อผู้เล่นได้ทำการวางเงินเดิมพันไปแล้ว จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเงินเดิมพันคืนจากทางเว็บไซต์แห่งนี้ได้
 • การวางเงินเดิมพันเกมคาสิโนออนไลน์ทั้งหมด จะถือว่าผู้เล่นได้วางเงินเดิมพันโดยสมบูรณ์ ผ่านการยอมรับจากผู้เล่นแล้วอย่างรอบครอบ
 • ผู้เล่นยอมรับว่าระบบในบางส่วนของทางเว็บไซต์แห่งนี้ บางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากความไม่เสถียรของระบบ WAP และทางเว็บไซต์ของเราจะไม่รับผิดชอบเมื่อท่านวางเงินเดิมพันผิดโดยตัวท่านเอง หากท่านมีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมในเรื่องการวางเงินเดิมพัน สามารถติดต่อทีมงานแผนกบริการลูกค้าได้ทันที

7. กฎเกณฑ์ข้อตกลงและเงื่อนไขทางด้านการบัญชี ฝากเงิน และ ถอนเงิน

 • ผู้เล่นต้องยืนยันว่าเงินที่นำมาฝากเข้าบัญชีของทางเว็บไซต์ info นั้นได้มาอย่างเป็นธรรม เป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้มาจากการก่อนคดีอาชญากรรม ผิดกฎหมาย หรือได้มาอย่างไม่ถูกต้อง
 • ทางเว็บไซต์ info จะไม่รับเงินที่ฝากโดยบุคคลที่สาม
 • ผู้เล่นสามารถถอนเงินออกจากบัญชีได้ทุกครั้งที่ต้องการ โดยที่บัญชีของท่านต้องมีเงินเพียงพอต่อการถอน
 • ผู้เล่นจะต้องแจ้งถอนเงินในช่องทางเดียวกับที่ท่านได้แจ้งฝากเงิน โดยต้องใช้ชื่อบัญชีที่ตรงกับชื่อที่ใช้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์แห่งนี้เท่านั้น
 • ผู้เล่นสามารถถอนเงินได้สูงสุด 300,000 บาท / 1 บิล เท่านั้น
English EN Thai TH